Atgriešanas politika

Mūsu atgriešanas politika ir spēkā 90 kalendārās dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža. Ja esat saņēmis pasūtījumu un kāda iemesla dēļ neesat apmierināts, jūs varat atgriezt preci, lai saņemtu kompensāciju, izpildot tālāk norādītās prasības:

Naudas atmaksas priekšnosacījumi

Produktam ir jāatbilst konkrētiem kritērijiem, lai par to varētu saņemt naudas atmaksu:

-Produktam jāatrodas oriģinālajā iepakojumā;
- Produktam jābūt nelietotam;
- Produkts nedrīkst būt bojāts;
- Produkta zīmogam jābūt neskartam.

Lai nodrošinātu augstāk minēto kritēriju ievērošanu, visi produkti tiek pārbaudīti. Ja produkts neatbilst sniegtajiem kritērijiem, mēs paturam tiesības naudu neatmaksāt.

Ja kopš pirkuma saņemšanas ir pagājušas 90 dienas, mēs diemžēl vairs nevarēsim piedāvāt naudas atmaksu.

Atgriešanas pieprasījums

Pasūtījuma atgriešanas vai atcelšanas pieprasījumu var nosūtīt e-pastā. Tajā jānorāda pasūtījuma atgriešanas iemesls. Mēs paturam tiesības pieprasījumu noraidīt, ja iemesli nav minēti mūsu atgriešanas politikā.

Lai apstrādātu atgriešanas pieprasījumu, mums būs nepieciešama pasūtījuma informācija, kas atrodama apstiprinājuma e-pastā. Tajā iekļauts pasūtījuma numurs un pirkuma veicēja kontaktinformācija.

Iegādāto produktu(-s) ir iespējams apmainīt vai atgriezt, saņemot naudas atmaksu šādos apstākļos:

1. Ja ir pierādāma mūsu pieļauta kļūda – ja esam nosūtījuši nepareizo produktu; ja pasūtījums ir bojāts.

2.Ja produkta(-u) atgriešanas iemesls nav minēts augstāk minētajos kritērijos, mēs paturam tiesības noraidīt šo pieprasījumu. Ja pieprasījums ir apstiprināts, pasūtījums jāatgriež 90 dienās kopš tā saņemšanas brīža.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, balstoties mūsu politikā, atpakaļ sūtīšanas summa netiek iekļauta atgriešanas izmaksās un ir klienta atbildība.

Visos gadījumos atgrieztajiem produktiem jābūt tādā pašā stāvoklī kā saņemšanas brīdī, ieskaitot oriģinālo, neatvērto iepakojumu. Ja pasūtījums netiek atgriezts deviņdesmit (90) dienu laikā, naudas atmaksa netiek veikta.

Balstoties pakalpojumu sniegšanas Noteikumos un Nosacījumos, jums ir tiesības saņemt citu līdzvērtīgu preci vai naudas atmaksu, kas tiek veikt, ja produkts ir atgriezts sūtītājam 90 dienu laikā kopš tā saņemšanas brīža.

Ja mums būs aizdomas par krāpniecisku darbību vai ļaunprātīgu atgriešanas politikas izmantošanu, pieprasot vairākas naudas atmaksas, mēs paturam tiesības atteikt produkta(-u) atgriešanu pat tad, ja tiek ievēroti augstāk minētie nosacījumi, kas ievēro likumā noteiktās patērētāju tiesības.

Laiks, kas nepieciešams, lai produktus apmainītu, var manīties atkarībā no klienta dzīvesvietas. Naudas atmaksa tiks veikta deviņdesmit (90) dienu laikā kopš produkta saņemšanas brīža. Atgriežot produktu, klients ir atbildīgs par piegādes izmaksu segšanu. Piegādes izmaksas netiek atmaksātas.

Ja vēlaties produktu atgriezt, vienkārši: Aizpildiet Tiešsaistes atgriešanas veidlapu ŠEIT un nosūtiet to e-pastā. Nosūtiet produktus uz adresi, kas minēta atgriešanas veidlapā.

Atgriežamās preces ir jānosūta atpakaļ to oriģinālajā iepakojumā. Tos pārbaudot, OnycoStop Pro ir tiesības atteikties no produktu pieņemšanas vai pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Šī politika domāta klientiem, kas veic pirkumus OnycoStop Pro mājaslapā.

100% naudas atmaksa
90 dienu apmierinātības garantija
90 dienu naudas atmaksas garantija