Tagastamisreeglid

Tagastamisõigus kehtib 90 päeva alates tellimuse kättesaamise päevast. Kui saate oma tellimuse kätte, aga ei ole mingil põhjusel sellega rahul, on võimalik see tagastada ja raha tagasi saada. Kui toote kättesaamisest on juba 90 päeva möödunud, ei saa me kahjuks raha tagasi maksta.

Raha tagasimaksmise tingimused

Raha tagasimaksmiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

– toode peab olema originaalpakendis,
– toode peab olema kasutamata,
– toode ei tohi olla kahjustatud,
– toote pitseering peab olema vigastamata.

Et veenduda ülaltoodud tingimuste täitmises, vaadatakse kõik tagastatud tooted üle. Kui toode ei vasta nimetatud tingimustele, jätame endale õiguse raha mitte tagasi maksta.

Tagastamistaotlus

Tagastamis- või tühistamistaotluse saate saata meili teel ja selles tuleb esitada põhjus, miks te soovite toote tagastada. Jätame endale õiguse taotlus tagasi lükata, kui esitatud põhjus ei ole kooskõlas meie tagastamisreeglitega.

Tagastamistaotluse töötlemiseks vajame tellimuse andmeid, mis on toodud e-posti teel saadud kinnituskirjas. Nende hulka kuuluvad tellimuse number ja teave ostu sooritanud inimese kohta.

Teil on õigus ostetud toode/tooted tagastada ja paluda nende asendamist või raha tagasimaksmist, kui on täidetud järgmised tingimused.

1. Tõendatult on tegemist meiepoolse veaga: oleme saatnud vale toote või toode on kahjustatud/vigane.

2.Kui teie otsuse põhjust toode/tooted tagastada ei ole ülalmainitud tingimustes kirjeldatud, jätame endale õiguse taotlus tagasi lükata. Kui taotlus heaks kiidetakse, on teil tellitud toodete tagastamiseks aega 90 päeva (alates päevast, kui te need kätte saite).

Juhime teie tähelepanu sellele, et meie reeglite kohaselt ei kata me saate- ega käitluskulusid ja need jäävad kliendi kanda.

Tagastatavad tooted peavad igal juhul olema samas seisukorras nagu kättesaamise ajal, sealhulgas asuma originaalpakendis, mida ei ole avatud. Kui tooteid üheksakümne (90) päeva jooksul ei tagastata, ei ole raha tagasimaksmine võimalik.

Kui teil on teenusetingimuste kohaselt õigus saada teine samaväärne toode või raha tagasi, saate selle kuni 90 päeva jooksul alates kättesaamise päevast.

Kui väärkasutate tagastamisõigust, küsides raha tagasi korduvalt, või kui meil on alust kahtlustada pahatahtlikku tegevust, jätame endale õiguse toote/toodete tagasivõtmisest keelduda isegi siis, kui eelkirjeldatud tingimused on täidetud, pidades silmas tarbijakaitseseadusi.

Olenevalt sellest, kus te elate, võib uue toote teieni jõudmise aeg varieeruda. Raha makstakse klientidele tagasi 90 päeva jooksul toote kättesaamise kuupäevast. Klient maksab oma toodete tagastamise saatekulu ise. Saatekulu tagasi ei maksta.

Kui otsustate toote tagastada, toimige järgmiselt. Täitke SIIN tagastamise veebivorm ja saatke see e-kirjaga meile. Saatke tooted tagastamisvormis märgitud aadressile.

Tagastatavad tooted tuleb tagasi saata originaalpakendis ja kui seda ei tehta, on OnycoStop Pro õigus keelduda nende tagasivõtmisest ja/või nõuda kahju hüvitamist. Need reeglid kehtivad klientidele, kes ostavad otse ametlikult OnycoStop Pro veebilehelt.

100% raha tagasi
90-päevane rahulolugarantii
90-päevane raha tagasi garantii